Eduzměna

Nadační fond Eduzměna funguje jako platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice vedoucí ke komplexní společenské proměně. Soustředí se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. Prostředkem je podpora různých organizací a projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání i zvyšování povědomí o klíčové roli vzdělávání obecně

Proč jsme se zapojili do Eduzměny?

Protože věříme, že smysluplné vzdělání by mělo být dostupné pro všechny děti, bez ohledu na jejich nadání, sociální původ, nebo místo, kde žijí. Díky Eduzměně můžeme proměňovat vzdělávání ve spolupráci s odborníky, zástupci MŠMT, zřizovateli, řediteli škol, učiteli, místními komunitami a především ve spolupráci s dalšími rodiči.

„Do Eduzměny jsme se zapojili, abychom ve vybraném regionu podpořili aktivní rodiče a přispěli ke konstruktivní spolupráci mezi rodinou a školou. Rodiče by měli být považováni za partnery, kterých se vzdělávání vlastních dětí týká a záleží jim na jeho kvalitě.“

Scroll to top