Jsme spolek rodičů, kteří chtějí smysluplné vzdělávání pro všechny děti. Je pro nás důležité, aby vzdělávání bylo založeno na přirozené zvídavosti dětí, vnitřní motivaci, radosti z objevování, respektu k individuálním potřebám a aby dávalo smysl samotným dětem. Záleží nám na vzájemném respektu a otevřené komunikaci mezi dětmi, učiteli a rodiči. Chceme, aby byli rodiče považováni za partnery, kterým na vzdělávání vlastních dětí záleží.

Unie rodičů podporuje diskusi mezi rodiči napříč sociálními skupinami a zvyšuje informovanost rodičů o tom, jak se mohou do vzdělávání svých dětí zapojit, jak mohou komunikovat se školou a řešit případné problémy.

Smysluplné vzdělávání

je založené na vnitřní motivaci dítěte

dává smysl samotným dětem

je respektující vůči dětem a jejich potřebám

je rozumné, odráží realitu dnešního světa

dbá na budování kompetencí do života

rozvíjí samostatné myšlení, kreativitu a zodpovědnost

je perspektivní = naše děti rostou, my chceme vzdělání, které nestárne

děti při něm zažívají radost

Pro všechny děti

ať už žijí na malé vesnici, nebo ve velkém městě, v bohatém či chudém kraji

ať už je rodiče berou do přírody, do kina či do galerie, nebo pracují na dvě směny, aby doma měli všichni co jíst

ať už ve 4 letech plynně čtou a vymýšlejí, jak bude vypadat jejich první robot, nebo by nejraději celé dny kopaly do míče, toulaly se po lese, tančily a malovaly

tedy pro všechny děti bez ohledu na sociální původ, rodinné zázemí, barvu kůže, nebo nadání.

Scroll to top