Jaké dovednosti a znalosti pro 21. století by měly děti mít, ale ve škole je to neučí…

Každé pondělí se na naší facebookové stránce (https://www.facebook.com/unierodicu) ptáme rodičů. A tentokrát nás zajímalo Jaké dovednosti a znalosti pro 21. století by měly děti mít, ale ve škole je to neučí…“

Sešlo se nám do debaty vskutku hodně komentářů. Tak si teď pojďme některé z nich projít.

Finanční gramotnost: naučit děti hospodařit s penězi, naučit je znát jejich hodnotu. Umět si vypočítat úrok, či splátku. Připravit je tak, aby nenaletěli lichvářům, či si nepůjčovali peníze a nepadali do dluhových pastí. Od roku 2013 je výuka finanční gramotnosti ve školách povinná.

Občanské kompetence: děti znají svá práva a povinnosti, chápou principy, na nichž jsou postaveny zákony a společenské normy.

Umět pracovat s chybou: chyba je kámoš, který člověka posouvá dál. Díky chybám se člověk učí. Děti by si měly uvědomit, že dělat chyby je fajn, protože se z nich mohou leccos naučit.

V rámci adaptability na pracovní trh se dětem může hodit odvaha se do něčeho pustit, schopnost plánovat si čas, umět odhadnout své možnosti, pracovat v týmu, zodpovědnost.

Kreativita a práce s vlastním nápadem – když si dítě něco vymyslí, mělo by se pokusit nápad realizovat – prototypovat – zkoušet – vracet se – chybovat – vylepšovat…

Podnikavost – děti se učí, že když mají nápad, tak díky své kreativitě, vytrvalosti, řešení problémů, schopnosti samostatné i týmové práce, vyjednávání a komunikaci atd. dokážou využít příležitost a nápady pro ostatní a vytvořit z nich hodnoty.

 Dalším velkým tématem byl wellbeing a všímavost, práce s emocemi, sociální inteligence a empatie, opouštění komfortní zóny, adaptabilita. Umět pracovat se strachem, stresem, znát svoji (sebe)hodnotu.

Samozřejmostí by měla být znalost IT a různých technologií, jejich vývoj má neuvěřitelné tempo a děti se tak musí pořád něco nového učit.

Naučit se učit, celoživotně se vzdělávat, poznat svůj učící styl, láska ke vzdělávání – když se tohle podaří u dítěte probudit a nastavit a neznechutit necitlivými přístupy některých pedagogů, pak má dítě docela vyhráno, protože bude připraveno na to, že je schopno se během života cokoliv doučit, naučit, dovzdělat se atd.

Schopnost prezentace, sebeprezentace a komunikace. Prostě bez toho, aniž by děti uměly efektivně komunikovat a ukázat světu, jak jsou dobří a originální, to taky nepůjde. A někteří rodiče by byli rádi, aby si jejich děti osvojily znalosti jako je štípání dřeva, péče o zahradu, vaření, pečení, starost o zvířata, či základy první pomoci.

Previous Post

Jeden den v životě rodiče při distanční výuce

Next Post

Škola nejsou jen učitelé. Přehled profesí, které se starají, aby dětem bylo dobře

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top