Jak to zvládnout a nezbláznit se? – online setkání

Dlouhodobá pandemie a opakované uzavření škol negativně dopadá na celou společnost. Nejhůře ale na děti a jejich rodiny. Jak to všechno zvládnout? Proč je důležité pečovat o svůj vlastní wellbeing a duševní zdraví? Jak vhodně reagovat na specifické potřeby našich dětí, pro které je současný stav plný nejistoty a ztráty sociálních kontaktů mnohdy náročnější než pro nás dospělé?

Odpovědi na tyto otázky jsme hledali společně s Lenkou Felcmanovou, která se tématu snižování stresu s podpoře wellbeingu věnuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v ČOSIVu, Eduzměně a v rámci projektu Partnerství 2030+.

 

Scroll to top