Jak může rodičovský spolek pomoci rodičům i škole?

Školy jsou od poloviny března uzavřené a současná situace klade vysoké nároky na děti, rodiče i učitele. Všichni se učíme, jak zvládat vzdělávání dětí v mimoškolním prostředí, rodiče se ho snaží skloubit s vlastní prací nebo podnikáním, učitelé berou ohled na potřeby jednotlivých rodin.

Jak nám všem může pomoci fungující rodičovský spolek?

Na to jsme se zeptali Jany Neumajerové, místopředsedkyně Spolku Montessori cesta při ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze, a Mirky Kellovské, zástupkyně ředitele pro program Montessori na téže škole.

Jak se rodiče, s nimiž v rámci spolku komunikujete, obecně vypořádávají s nastalou situací, kdy jsou školy do odvolání zavřeny?

Jana:

Myslím, že se nijak nevymykáme ostatním rodičům. Přes prvotní obavy a strach z nečekané situace, následné překotné sdílení informací, návodů, doporučení a přemíry aktivit a úkolů jsme dospěli do klidnějšího období, kdy si děti i rodiče zvykli na způsob zadávání a odevzdávání školní práce a domácí soužití. Našli jsme si svůj řád, ale zároveň se těšíme, až se škola otevře a potkáme se „naživo“ v ranní kavárně deváťáků.

Jak s rodiči komunikuje rodičovský spolek a jaké formy komunikace volí škola? Co se vám nejvíce osvědčuje a co naopak nedoporučujete?

Mirka:

Škola komunikuje prostřednictvím sdílených dokumentů v gmail doméně zsmontesori.net, kde má každé dítě zřízen od nástupu do školy účet. Kromě toho komunikujeme s dětmi cestou konferenčních hovorů na ZOOM nebo individuálně na Hangouts v účtech dětí. Rodičům je od prvního dne nabídnuto, že mohou kdykoli zatelefonovat, což hojně využívají. U nejmladších dětí, od 1. do 3. ročníku, se paní učitelky rodičů i dětí každý týden ptají formou dotazníku, co jim vyhovuje a nevyhovuje, kam se děti posunuly v práci atd. Každý týden potom zpětnou vazbu vyhodnocují a  podle informací zapracovávají do následujícího týdenního plánu pro děti (i pro rodiče). Rodiče vzájemně sdílejí fotky do třídních sdílených alb a děti spolu komunikují také prostřednictvím výše uvedených aplikací.

Jana:

Při komunikaci s rodiči využíváme výhody G Suite, jsme ve spojení přes emaily, sdílené dokumenty a meety, telefony, sociální sítě https://www.facebook.com/MontessoriCesta/, web spolku  https://montessoricesta.cz/ . Výzvou pro nás bylo uspořádání členské schůze spojené s hlasováním pro všech 284 členů spolku – příprava hlasovacích formulářů, setkání 32 členů výboru spolku přenesená do meetu, vyhodnocení, zasílání zápisů, rozesílání hlasovacích kódů všem členům spolku, atd. 

Velmi se nám osvědčilo, že má každá třída zvolené své delegáty ve vedení spolku. Tito rodiče mají kontakty na ostatní rodiče z celé třídy a jsou důležitou spojkou v komunikaci v rámci třídy i mezi třídou a vedením spolku. Část věcí, které rodiče potřebují prodiskutovat, tak řeší např. jen ve své třídě mezi sebou nebo se svým učitelem. Pokud je téma důležité pro všechny rodiče, pak se přes delegáty tříd dostane do celého spolku. 

Velkou výhodou pro jakoukoliv komunikaci  mezi rodiči je to, že na začátku každého školního roku se ve třídách konají adaptační pobyty. Cca poslední čtyři roky se konají přímo ve škole, na jedno odpoledne je připravený společný program pro všechny děti, jejich sourozence i rodiče ze třídy. Rodiče mají šanci se navzájem poznat. Přispívá tomu i organizace dětí ve trojročích, tzn., že každé září se ve třídě vymění pouze 1/3 dětí a jejich rodičů, nově příchozí se stávají součástí již fungující komunity.

Už před uzavřením školy jsme věděli, že se můžeme na učitele kdykoli obrátit s jakýmkoli dotazem, máme k dispozici jejich maily, čísla mobilu a vědomí, že komunikaci z naší strany očekávají. Nově dostaly děti k dispozici i telefonní číslo na družinářky s nabídkou, že mohou volat, kdykoli si budou chtít s někým popovídat, poradit se.

Snažíme se komunikovat také s rodiči budoucích žáků. Zástupci spolku se v době zápisu do prvních tříd pravidelně účastní besedy se zájemci o zápis dítěte do programu Montessori, tento rok proběhne setkání formou online konference na ZOOM.

S jakými problémy se na vás rodiče nejčastěji obracejí?

Jana:

Většina dotazů a problémů je směřována na učitele. Na spolek se rodiče obrací spíše s dotazy na pokračování projektů, které spolek zajišťuje – fungování kroužků a vracení plateb spojené s jejich zrušením, spuštění přihlášek na příměstské tábory, pokračování projektu vaření atd.

Máte zmapováno, jaké části rodin chybí technické vybavení (počítač, tiskárna, funkční připojení k internetu); kolik rodin se potýká s finančními problémy, protože rodiče v tuto chvíli nemohou vydělávat peníze, nebo jde o rodiče samoživitele?

Jana:

Dostupnost technického vybavení bylo součástí dotazníku pedagogů, kteří na začátku karantény mapovali situaci ve svých třídách. Všechny děti mají možnost být v kontaktu se svými spolužáky a učiteli, mají v tuto chvíli přístup k počítači s připojením internetu, případně jsou s učiteli v kontaktu přes telefon. Školní práce je zadávána tak, že není nutné použít tiskárnu. Složitější je kontakt s rodinami, které na začátku karantény odjely na své chalupy na samotách a jejich připojení k internetu není stabilní nebo za ním musí vyrazit na náves.

Jakou pomoc rodinám v nesnázích nabízíte? Na koho se mohou rodiče obrátit, pokud jim chybí zmíněná technika, čelí finančním problémům, nebo nedokážou svoji práci, péči o děti a jejich vzdělávání skloubit časově?

Jana:

Od uzavření školy jsme se společně s učiteli snažili rodičům předávat potřebné informace, na koho se mohou obrátit. Rodiče dostali kontakty na psychologickou pomoc pro dospělé i děti, tipy jak s dětmi mluvit o koronaviru, nabídky firem a organizací, které pomáhají se zajištěním techniky nebo finanční pomoci pro rodiny v nouzi. 

Tipy na domácí vzdělávání a aktivity s dětmi si předáváme stále i sami rodiče mezi sebou např. přes web nebo přes FB. Od prvního dne karantény dvě z asistentek nabídly pomoc rodičům s hlídáním a učením se s dětmi. Spolek zaktivoval a posílil sociální pracovní skupinu, na kterou se mohou rodiče obrátit, pokud se ocitnou ve finanční tísni. Rodiče si nabízí vzájemnou pomoc např. se zapůjčením techniky, instalací, zajištěním nákupu, dovozu či materiálu…

Jak probíhá komunikace mezi rodičovským spolkem a školou?

Mirka:

Rodiče nám, učitelům, kromě výše ucelené zpětné vazby nesmírně pomáhají hlavně s technickými záležitostmi, se zřízením a provozem komunikačních aplikací. Dále velmi optimisticky komunikují ohledně práce s dětmi doma, to je nejradostnější zpětná vazba vůbec.

Jana:

Vedení spolku je v každodenním kontaktu s Mirkou Kellovskou, vedoucí programu. S ředitelem školy jsme v kontaktu také. Společně se domlouváme na podobě a realizaci naplánovaných příměstských táborů a čerstvě také na podmínkách zpřístupnění školní zahrady rodičům s dětmi. Hledáme způsob, jak se bezpečně míjet na školní zahradě, která potřebuje naši péči a kterou mohou využít pro svůj oddech rodiče s dětmi, kteří bydlí v bytě a rádi by se s dětmi věnovali hrám a tvoření na školní přírodní zahradě.

Můžete prosím specifikovat, s jakými dotazy či problémy se mají rodiče obracet na rodičovský spolek či na školskou radu, co mohou směřovat na učitele a co na vedení školy?

Mirka:

Na učitele směřují dotazy týkající se  postupu dětí v učení se, zpočátku to byly hlavně strachy, nejistota, zda dělají dost. Časté dotazy směřovaly na technické propojení se v rámci třídy nebo mezi dětmi. Vše se ale týká pouze malých dětí v 1. trojročí, u větších už nebyly komplikace téměř žádné a dotazy byly hlavně od dětí.

Jana:

I za běžného školního provozu si myslím, že je dobré komunikovat hlavně s učitelem mého dítěte. Je v pořádku dát učiteli zpětnou vazbu, jak zvládáme domácí výuku, zda je práce hodně, nebo málo, nebo dítě vůbec nezajímá a rádi bychom pracovali jinak, případně požádat učitele o radu, jak při domácím učení postupovat.

Pokud mám pocit, že naše komunikace nefunguje, není dostatečná, je dobré se obrátit na vedoucího programu, zástupce ředitele pro daný stupeň základní školy případně ředitele školy. Pokud komunikace mezi rodičem a vedením školy selže, je vhodné se obrátit na Školskou radu, kontakty na její členy by měly být zveřejněny na webu školy.

V této době jsou aktuální zápisy do škol, jejich podobu v konkrétní škole je dobré komunikovat s vedením školy.

Rodičovský spolek může výborně pomoci v propojení rodičů, jejich vzájemné komunikaci, společné komunikaci se školou. V obráceném směru může spolek rodičů pomoci vedení školy s oslovením rodičů.

Velmi vám oběma děkuji za rozhovor a za inspiraci pro další rodičovské spolky, samotné rodiče i učitele.

Previous Post

Jak jsem se stal učitelem

Next Post

Školákem v Libanonu a zároveň i v Česku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top