Jedna škola pro všechny

Proč je společné vzdělávání přínosné pro všechny děti? Proč na něj mají přirozené právo všechny děti bez rozdílu? Proč je důležité, aby znevýhodněné děti měly rovné příležitosti? Proč je inkluze opředena tolika předsudky a polopravdami? Proč se z ní v české společnosti stalo politické téma a téměř sprosté slovo? Co by pomohlo, aby tzv. inkluze v praxi lépe fungovala? Proč má smysl o ni usilovat a v čem prospívá nejen znevýhodněným jedincům, ale i celé společnosti?

Inkluze znamená přijetí do celku, akceptování a respektování každého člověka a vytváření takových podmínek, aby každý z nás mohl ve společnosti i ve škole rozvíjet a naplňovat svůj individuální potenciál. Inkluze staví na skutečnosti, že všichni jsme součástí jedné společnosti a odlišnosti jsou přirozené a obohacující. Otázka již dávno nestojí, zda inkluze ve školství ano, či ne, ale jak na to, aby v praxi dobře fungovala pro všechny děti i školy, které je společně vzdělávají.

Tématem nás provede Lenka Hečková, máma tří dcer, z nichž prostřední Anežka má speciální vzdělávací potřeby související s jejím vrozeným zdravotním postižením, konkrétně Downovým syndromem. Vzděláním právnička, profesí členka expertního týmu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, z.s., poradního orgánu Veřejného ochránce práv pro monitorování práv osob se zdravotním postižením a spolupracovnice řady rodičovských a pacientských organizací. Bude sdílet své profesní i osobní rodičovské zkušenosti s tématem společného vzdělávání / inkluze a zodpovídat jakékoliv Vaše dotazy k tématu. 

Kdy: od 17 hodin

Kde: online – odkaz k připojení Vám zašleme na email den před konáním akce

 

Scroll to top