Škola za časů koronaviru

 

V současné situaci při uzavření škol kvůli epidemii nemoci Covid-19 jsme s dcerou přešly na domácí vzdělávání. Jak se nám to daří? Jaká je podpora ze strany školy a třídní paní učitelky?

V září 2019 dcera nastoupila do základní školy v menší obci, a to do pilotního projektu třídy s rozšířenou výukou angličtiny. V tomto směru je škola poměrně pokroková, spolupráci školy s rodiči hodnotím velmi pozitivně – již od prvních kontaktů se školou k nám byla vždy vstřícná.

Poté, co děti v polovině března zůstaly doma, škola s rodiči komunikovala pomocí zpráv v Edookitu. Již v pondělí 16. 3. byly dětem zadány první domácí úkoly, v míře spíše menší, což jsem jako rodič uvítala, vzhledem k tomu, že bylo třeba zařizovat pracovní záležitosti a celkově chod domácnosti.

První týden jsme tedy obdrželi informace a úkoly k matematice, českému jazyku a angličtině. Od druhého týdne nám byl poměrně detailně představen plán školy na zajištění domácí výuky ze strany učitelů – do kmenových předmětů budou vždy v pondělí zadány před Edookit úkoly na celý týden s návrhem rozvržení v rámci týdne, včetně nabídky pracovních listů a online stránek pro zájemce k procvičování. Na předměty typu výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti a tělocvik bylo doporučeno založit dětem deníček, kam mají společně s rodiči zapsat, co za daný týden udělaly – ke každému předmětu přišel návrh možných činností jako např. v pracovních činnostech pomoc v domácnosti rodičům, výroba velikonočního přáníčka atd.

Od třetího týdne byla zavedena online výuka pomocí platformy Zoom – pro první ročník vždy hodinu v úterý a ve čtvrtek. První hodina se nesla v duchu pozdravení kamarádů, sdílení zážitků i výuky matematiky. Paní učitelka byla velice dobře připravena, během 5 minut se podařilo přihlásit kompletně celé třídě (škola poskytla všem rodičům i z jiných ročníků instruktážní video, jak se do systému zaregistrovat, což považuji za skvělý počin, jelikož program je v angličtině). Současně každý třídní učitel má své online konzultační hodiny, kdy je přítomen na Edookitu v sekci Diskuse pro případné dotazy rodičů.

Z mého pohledu se naše škola celé situace zhostila bez paniky a věcně, v naší třídě nejsou děti přetěžovány množstvím úkolů, hodnoceny jsou slovně a motivačně.

Maminka Veronika s dcerou K.

Previous Post

Nauč se to!

Next Post

Jak jsem se stal učitelem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top